देउवा अब हिरो बन्ने कि जिरो बन्ने उनकै निर्णयमा निर्भर